Supermaster
Käyttäjätunnus
Salasana
 
 

Etusivu

Kokemus ratkaisee

Timo Hentusen pitämillä kauppakorkean kursseilla on jo yli 25 vuoden perinteet.

Kurssien rakenne

  • Tehokkaat luennot
  • Runsaasti harjoituksia
  • Paljon kokeita
  • Vastaukset oppilaiden kysymyksiin
  • Vaikeiden asioiden perusteellinen läpikäyminen luennolla ja harjoituksissa
  • Hyvät menetelmät kertaamiseen, muistiinpanojen tekemiseen ja niiden käyttämiseen
  • Erittäin monipuolinen kokonaisuus: oppimista tapahtuu usealla toimivalla menetelmällä

Hienot tulokset

 

Supermaster Ky:n kauppakorkean kurssi on vaativa ja tehokas. Kurssilaisista on vuodesta toiseen hyväksytty kauppakorkean opiskelijoiksi yli 60 prosenttia. Huomaa, että keskimäärin noin 15 prosenttia kaikista pyrkijöistä saa opiskelupaikan kauppakorkeakoulusta.

Vanhat valintakokeet ratkaisuineen

Mikäli olet hakemassa kauppakorkeaan, on erittäin hyödyllistä tutkia vanhat valintakokeet ratkaisuineen oheiselta sivulta. On varsin todennäköistä, että koetehtävien tyyli pysyy kutakuinkin samana vuodesta toiseen (vaikka pientä vaihtelua esiintyy, kuten huomaat). Kurssilla harjoitellaan runsaasti pääsykokeen tyyppisillä tehtävillä (kuten myös soveltavammilla tehtävillä).

 Kommentteja pääsykokeeseen  /  2015

 

Kauppakorkean pääsykoetehtävät / 2015 

Kauppakorkean pääsykoetehtävien ratkaisut / 2015 

 

Johtaminen ja markkinointi /  Melko helppo sarja, useimpien tehtävien oikeat tai vastaavasti väärät vaihtoehdot löytyivät kirjan hyvin lukeneelle vaivattomasti. Myöskin tosi/epätosi –väittämät olivat selkeitä. Tehtävät oli laadittu enimmäkseen kirjan keskeisistä kohdista. Tälläkään kertaa ei vaadittu yhdenkään CASE-tapauksen muistamista, vaan kysymykset oli tehty kirjan perustekstistä.

 

Laskentatoimi / Tämänkin sarjan väitteet oli laadittu kirjan oleellisista kohdista ja ne olivat varsin selkeitä perustehtäviä. Yksityiskohtia piti kuitenkin hahmottaa selvästi enemmän kuin esimerkiksi kansantaloudessa. Laskutehtäviä oli melko vähän, ja nekin olivat enimmäkseen lyhyitä perus-laskuja. Tosi/epätosi –väittämiä oli erittäin runsaasti, mutta useimmat niistä helppoja. Kirjan esimerkki yrityksestä eli Amer Sportsista ei väitetty juuri mitään. Myöskään luvun neljä strategiajaksosta ei ollut laadittu kovin hankalia tehtäviä. Kustannuslaskenta oli käsitelty kevyesti, samoin luvun kaksi tunnuslukutarkastelut. Sarja on siis kokonaisuudessaan suhteellisen helppo.

 

Kansantalous / Myös useimmat kansantalouden tehtävät olivat selkeitä ja melko helppoja. Kirjassa esitettyjen harjoitustehtävien osaaminen helpotti tarkasteluja monissakin kysymyksissä. Tehtävät olivat numeerisesti selkeitä ja yksinkertaisia. Makroteoriassa ei juurikaan väitetty mitään valuuttakurssien muutoksista yms. asioista. Tehtävän numero 46 kontribuutiotarkastelu aivan kirjan lopusta saattoi olla vaativa joillekin oppilaille. Kokonaisuutena siis helpohko sarja.

 

Matematiikka / Useimmat laskut olivat selkeitä perustehtäviä. Aihepiireistä puuttui jälleen suuri osa (esimerkiksi valuutat, varsinaiset korkolaskut, prosenttilaskut, sijoitukset, arvonlisävero ja muut verotarkastelut ym.). Tehtävän numero 49 sanamuoto ja ratkaisu oli yllättävä. Jos se lasketaan matemaattisesti oikein, tulisi tietää päättyvän geometrisen sarjan summan kaava. Tämä ei kuitenkaan sinänsä kuulu talousmatematiikan teemoihin! Tehtävää voi yrittää ratkaista myös kokeilemalla eli antamalla luvulle n sopivia arvoja ja vertailemalla saatuja osioita. Tälläkin tavalla voidaan päätyä (kömpelösti) ratkaisuun. Kaksi viimeistä laskua olivat sinänsä selkeitä, lainoihin liittyviä perustehtäviä, joiden ratkaisussa piti kuitenkin ymmärtää yksityiskohdat tarkasti. Nämä tehtävät tuottivat myös suurimman osan matematiikan sarjan pisteistä. Kokonaisuutena voidaan jälleen todeta, että matematiikan sarja oli helpohko.

 

Yhteenveto / Kuten edeltä käy ilmi, kevään 2015 pääsykoe vaikuttaa sinänsä melko onnistuneelta, eikä varsinaisia ristiriitoja tai valituksen paikkoja ilmeisesti juurikaan ole. Toisaalta sarja oli hyvin kokeeseen valmistautuneelle ja ahkeralle oppilaalle suhteellisen helppo. Kun vielä otetaan huomioon, että ensisijaisvalinnasta pyrkijälle annetaan 3 alkupistettä, vaikuttaa siltä, että pisterajat ovat ilmeisesti nousussa jopa viime vuoden rajoihin verrattuna. Tällä hetkellä arvioni on, että Aalto-yliopiston koekiintiön raja saattaisi olla välillä 34,50 - 36,50  (sisältäen ensisijaispisteet). Turkuun ja Tampereelle saatetaan tästä päätellen vaatia noin 32 - 34 pistettä ja muille paikkakunnille noin 29 - 32 pistettä.

Kiitokset vielä kurssilaisille ahkerasta opiskelusta!

Kesäisin terveisin Timo Hentunen / Supermaster Ky / Winner

 

Winner.fi -nettikurssi

Mikäli haluat siis harjoitella itsenäisesti, niin voit saada Supermasterin kurssimateriaalit (kirjatiivistelmät ratkaisuineen, harjoitustehtävät, kokeet ja ratkaisut, opiskeluohjeita ym.) Winner.fi -nettikurssina. Tilaa Winnerin esite oheisella lomakkeella tai sähköpostitse: timo.hentunen@winner.fi . Voit myös soittaa numeroon (09) 143 703 ja kysyä nettikurssista lisää. Ilmoittautuminen nettikurssille onnistuu helpoiten oheisella lomakkeella. Nettikurssin hinta on 690 euroa, ja se laskutetaan alkaen helmikuusta esim. kolmessa erässä.

 

 

 
Lisätiedot ja yhteydenotot: timo.hentunen@supermaster.fi tai puh. (09) 143 703