KOMMENTTEJA KAUPPAKORKEAN PÄÄSYKOKEESEEN / 2017

 

Johtaminen ja markkinointi:
Kokonaisuutena vaativa sarja, jonka tehtäviin vastaaminen vaati tarkkuutta.
Tehtävät oli laadittu melko yksipuolisesti lähes kokonaan vain kirjan alkuosasta.
Case-tapauksista ei nytkään kysytty mitään. Annetut osiot olivat usein yllättävän
pitkiä. Sarjassa oli myös runsaasti tosi/epätosi -väittämiä. Tehtävään nro 10 oli
annettu vastaukseksi osio 2 (eli väittämä on väärin). Kirjassa (sivulla 31) kuitenkin
todetaan, että ”nopeasti muuttuvissa ympäristöissä työskentelevissä menestyvissä
organisaatioissa oli orgaaninen rakenne”. Tämä näyttäisi viittaavan siihen, että
väittämän nro 10 totuusarvo olisi 1 (eli tosi). Tästä tehtävästä kannattaa
mielestäni tarvittaessa valittaa (ainakin sitten, kun koe on korjattu).

Laskentatoimi:
Kohtuullinen sarja, paljon myös sanallisia väitteitä sekä tosi/epätosi -tehtäviä.
Numeeriset tehtävät 22 ja 26 vaativat erityistä tarkkuutta. Tehtävän nro 20
osiossa 1 väitetään, että ”vaihto-omaisuus ei kuulu vaihtuviin vastattaviin”.
Ratkaisuissa on ilmoitettu, että annettu osio nro 2 olisi oikein. Toisaalta
tiedetään, että taseen vastattavissa ei ole olemassa vaihtuvia vastattavia,
joten tällä perustella myös osio 1 olisi oikein. Tässäkin tehtävässä on
mielestäni tarvittaessa selvä valituksen paikka.
Huom: Kauppatieteet.fi-sivustolla on 8.6. ilmoitettu, että tehtävässä
nro 20 hyväksytään vastaukseksi sekä osio 1 että osio 2 !

Taloustiede:
Kohtalaisen vaativa sarja, jonka tehtävät piti ratkoa enimmäkseen päättelemällä,
ulkoluvusta ei ollut juurikaan hyötyä. Tehtävät 39 ja 40 sekä 42 olivat ideoidensa
puolesta melko tarkoin peräisin vuodelta 2016. Kysymysten painopiste oli jälleen
selvästi mikroteoriassa, ei niinkään kirjan luvussa 4.

Talousmatematiikka:
Melko vaativa sarja, täynnä pitkiä esimerkkejä. Sarja oli jälleen hyvin yksipuolinen,
monet talousmatematiikan teemat (valuutat, korkolaskut, sijoitukset) oli jätetty
syrjään. Tehtävien ratkominen vei runsaasti aikaa, eikä kaikkia ehkä ollut
mahdollista saada läpilasketuiksi kokeen aikana.

Yhteenveto:
Tämänvuotinen koe oli vaativuudeltaan lähes vuoden 2016 kokeen tasoinen
(ja oleellisesti hankalampi kuin vuonna 2015). Arvioni on, että Aallon koekiintiön
pisteraja voisi olla noin 33 – 36 pistettä. Turkuun ja Tampereelle saatetaan vaatia
noin 31- 34 pistettä ja muille paikkakunnille noin 28 – 31 pistettä. (Nämä arviot
sisältävät myös ensisijaispisteet). Kokeesta teki varsin vaativan erityisesti
monet paljon aikaa vievät soveltavat tehtävät, jolloin saattoi tulla aikapula.

Timo Hentunen / Supermaster Oy ja Winner.fi-palvelu

 

Moninkertaista mahdollisuutesi

 • Supermasterin kurssilaiset 60%
 • Kaikki pyrkijät 15%

Kauppakorkean pääsykokeisiin valmentava Supermaster-kurssi on vaativa ja tehokas. Kurssilaisista on vuodesta toiseen hyväksytty kauppakorkean opiskelijoiksi yli 60 prosenttia. Huomaa, että keskimäärin noin 15 prosenttia kaikista pyrkijöistä saa opiskelupaikan kauppakorkeakoulusta.

Pyrkiminen kauppakorkeaan
Timo Hentunen
Timo Hentunen

ERITTÄIN MONIPUOLINEN KOKONAISUUS


Kurssilla käytetään hyvin monipuolisia opiskelumenetelmiä

Tehokkaat luennot
Runsaasti harjoituksia
Paljon kokeita
Vastauksia kysymyksiin
Vaikeat asiat
Tehokkaat menetelmät

Opiskelijoiden kommentteja

Tommi Bergström
 • Pitkä kokemus ja ammattitaito näkyi kaikessa.
 • Kurssilla jaetut materiaalit olivat selkeitä ja kattavia.
 • Kurssin opetus oli tehokasta.
 • Kaikki järjestelyt toimivat hyvin.
 • Oppilaiden välinen kilpailu pakotti ahkeraan lukemiseen.
 • Myös luettujen tuntien seuraaminen ryhdisti opiskelua selvästi.
 • Kurssi oli erinomainen sijoitus tulevaisuuteen. – Suosittelen!
Tommi Bergström

 • Supermasterin kurssi oli mielestäni täydellinen paketti:
  o Selkeät kirjatiivistelmät
  o Perusteelliset luennot
  o Runsaasti vaativia kokeita
  o Paljon hyviä harjoitustehtäviä
  o Tehokkaat muistikortit
  o Muistimylly-palvelu ym. ym.
  o Kannustava opiskeluilmapiiri.
 • Kurssi tarjosi parasta mahdollista
  valmennusta kauppakorkean pääsy-
  kokeeseen. Suosittelen sitä kaikille!
Laura Nikola

Laura Nikola